Bơm màng Morak Jofee MK15PP-LL/TF/LL/LL

  • Kích thước cổng kết nối (inch): 1/2 – 3/4
  • Lưu lượng tối đa: 57 Lít/phút)
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 2.5 (mm)
  • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)