Bơm màng Morak Jofee MK15PP-AL/VT/SS/SS

  • Lưu lượng: 57 l/p
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Viton
  • Size: 1/2 inch