Bơm màng Morak Jofee MK15PP-AL/HY/SS/SS

  • Lưu lượng tối đa (lít/phút): 57
  • Kích thước hạt rắn tối đa (mm): 2,5
  • Độ cao tối đa có thể bơm (m): 84
  • Chất liệu thân bơm: Nhôm