Bơm màng Morak Jofee MK15PP-AL/BN/SS/SS

  • Kích thước cổng kết nối (inch): 1/2 – 3/4
  • Lưu lượng tối đa (lít/phút): 57
  • Kích thước hạt rắn tối đa (mm): 2,5
  • Độ cao tối đa có thể bơm (m): 84