Bơm màng Morak Jofee AL/HY/SS/SS

  • Lưu lượng: 57 l/p
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Hytrel
  • Size: 2 inch