Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3PP

  • Lưu lượng: 15 l/p
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1/4 inch
Danh mục: