Bơm màng Marathon MPB1/4 TS3K

  • Lưu lượng: 15 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo
  • Size: 1/4 inch
Danh mục: