Bơm màng Marathon MPB 1/4 TT3PP

  • Lưu lượng: 15 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / PTFE
  • Size: 1/4 inch
Danh mục: