Bơm màng Marathon M30B1AGTABS 100

  • Lưu lượng: 889 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / PTFE – Neo
  • Size: 3 inch
Danh mục: