Bơm màng Marathon M20B3P2PPUS100

  • Lưu lượng: 605 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / PTFE – Santo
  • Size: 2 inch
Danh mục: