Bơm màng Marathon M20B3P1PPUS000

  • Lưu lượng: 605 l/p
  • Cột áp: 7
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 2 inch
Danh mục: