Bơm màng Marathon M20B1SNNABS000

  • Lưu lượng: 567 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: SS / Neo
  • Size: 2 inch
Danh mục: