Bơm màng Marathon M20B1IBBABS100

  • Lưu lượng: 567 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Gang / Buna
  • Size: 2 inch
Danh mục: