Bơm màng Marathon M1FB3P2PPUS 100

  • Lưu lượng: 200 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1 inch
Danh mục: