Bơm màng Marathon M1FB3K1KPUS000

  • Lưu lượng: 200 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo
  • Size: 1 inch
Danh mục: