Bơm màng Marathon M1FB1IGTABS100

  • Lưu lượng: 170 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Gang / PTFE – Neo
  • Size: 1 inch
Danh mục: