Bơm màng Marathon M1FB1ABWABS 100

  • Lưu lượng: 170 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 1 inch
Danh mục: