Bơm màng Marathon M15B3P1PPAS100

  • Lưu lượng: 378 l/p
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1,5 inch
Danh mục: