Bơm màng Marathon M15B1SGTABS100

  • Lưu lượng: 401 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: SS / PTFE -Neo
  • Size: 1,5 inch
Danh mục: