Bơm màng Marathon M15B1ANWABS 100

  • Lưu lượng tối đa: 401 (lít/phút)
  • Áp suất tối đa: 8,6 (bar)
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 6 (mm)
  • Vật liệu thân bơm: Nhôm
Danh mục: