Bơm màng Marathon M10B1K1KPAS000

  • Lưu lượng tối đa: 87 (lít/phút)
  • Áp suất tối đa: 7 (bar)
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 4 (mm)
  • Vật liệu thân bơm: Kynar
Danh mục: