Bơm màng Marathon M05B2P2TPNS000

  • Kích thước cổng kết nối: 1/2 (inch)
  • Lưu lượng tối đa: 52 (lít/phút)
  • Áp suất tối đa: 7 (bar)
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 3 (mm)
Danh mục: