Bơm màng Marathon M05B2K1TPBS000

  • Lưu lượng tối đa: 52 (lít/phút)
  • Áp suất tối đa: 7 (bar)
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 3 (mm)
  • Vật liệu thân bơm: PVDF (Kynar)
Danh mục: