Bơm màng Marathon M05B1S2TABS000

  • Lưu lượng: 56 l/p
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Áp suất tối đa: 7 (bar)
  • Đường kính hạt rắn tối đa: 3 (mm)
Danh mục: