Bơm màng HY80N-PPPP TF TF

  • Lưu lượng: 358 (lít/phút)
  • Áp lực: 8,4 (bar)
  • Chất liệu thân bơm: PP
  • Cổng kết nối: 1.5 (inch)
Danh mục: