Bơm màng HY80N-PPPP SP SP

  • Lưu lượng: 63,6 (m3/giờ)
  • Áp lực: 8,4 (bar)
  • Chất liệu thân bơm: PP
  • Chất liệu màng backup: Santo
Danh mục: