Bơm màng HY50N-PPPP SP SP

  • Lưu lượng: 587 (lít/phút)
  • Áp lực: 8,4 (bar)
  • Chất liệu thân bơm: PP
  • Cổng kết nối: 2 (inch)
Danh mục: