Bơm màng Husky Graco 1/2 inch D52966

  • Lưu lượng: 3,42 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1/2″ (inch)
Danh mục: