Bơm màng Husky 716

  • Lưu lượng ( m3/h): 3,66
  • Áp suất (Bar): 8,6
  • Kích thước cổng vào, ra (inch): 3/4
  • Chất liệu thân: Nhôm
Danh mục: