Bơm màng Husky 515

  • Lưu lượng: 3,42 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP – Santo / PTFE
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: