Bơm màng Husky 3300 652404

  • Lưu lượng: 68 m3/h
  • Cột áp: 8 bar
  • Vật liệu: PP / PTFE
  • Size: 3 inch
Danh mục: