Bơm màng Husky 3300 652000

  • Lưu lượng: 68 m3/h
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 3 inch
Danh mục: