Bơm màng Husky 307

  • Lưu lượng:1 ,56 m3/h
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP – Santo / PTFE
  • Size: 3/8 inch
Danh mục: