Bơm màng Husky 2150 DF3GGG

  • Lưu lượng: 34 m3/h
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Geolast
  • Size: 2 inch
Danh mục: