Bơm màng Husky 2150 DF2966

  • Lưu lượng :34 m3/h
  • Cột áp: 8 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 2 inch
Danh mục: