Bơm màng Husky 2150 DF2911

  • Lưu lượng ( m3/h): 34
  • Áp suất (Bar): 8
  • Kích thước cổng vào, ra (inch): 2
  • Chất liệu thân: PP
Danh mục: