Bơm màng Husky 205

  • Lưu lượng ( m3/h): 1,14
  • Áp suất (Bar): 7
  • Kích thước cổng vào, ra (inch): 1/4
  • Chất liệu thân: PP
Danh mục: