Bơm màng Husky 1590 DB311

  • Lưu lượng ( m3/h): 22,74
  • Áp suất (Bar): 8,6
  • Kích thước cổng vào, ra (inch): 1,5
  • Chất liệu thân: Nhôm
Danh mục: