Bơm màng Husky 1050

  • Lưu lượng: 189 lít/phút
  • Cột áp: 7 bar
  • Vật liệu: PP, PVDF / Buna-N, Santo, Teflon
  • Size: 1″ (inch)
Danh mục: