Bơm màng Husky 1050 649034

  • Lưu lượng ( m3/h): 11,34
  • Áp suất (Bar): 8,6
  • Kích thước cổng vào, ra (inch): 1
  • Chất liệu thân: PP
Danh mục: