Bơm màng Husky 1050 647065

  • Lưu lượng: 11,34 m3/h
  • Cột áp: 8,6 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Buna
  • Size: 1 inch
Danh mục: