Bơm màng FTI FT10V‐PP‐2TVC‐F1

  • Lưu lượng: 12,7 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo – PTFE
  • Size: 1 inch
Danh mục: