Bơm màng FTI FT10S‐AA‐1TST‐B1

  • Lưu lượng: 12,7 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: SS / PTFE -Neo
  • Size: 1 inch
Danh mục: