Bơm màng FTI FT10A‐AA‐1TAT‐N1

  • Lưu lượng: 12,7 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / PTFE – Neo
  • Size: 1 inch
Danh mục: