Bơm màng FTI FT05V‐PP‐2TVT‐B1

  • Lưu lượng: 4,6 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PVDF / Santo – PTFE
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: