Bơm màng FTI FT05A‐AA‐1TAT‐N1

  • Lưu lượng: 4,6 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / PTFE – Neo
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: