Bơm màng FTI FT05-P-PP-RRPR-B1

  • Lưu lượng: 4,6 m3/h
  • Cột áp: 6,9 bar
  • Vật liệu: PP / Santo
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: