Bơm màng FTI FT05-A-AA-NNAN-B1

  • Lưu lượng: 4,6 m3/h
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: Nhôm / Neo
  • Size: 1/2 inch
Danh mục: