Bơm màng đôi NOMAD NT100 RUBBER-FITTED

  • Lưu lượng: 1041 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 4 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 35mm
Danh mục: