Bơm màng ARGAL DFA 200

  • Lưu lượng Max: 680 lít/phút
  • Áp suất đẩy Max: 7 bar
  • Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
  • Thân bơm: SS316
Danh mục: